Silniki elektryczneSilnik elektryczny to maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną. W kotlarstwie wykorzystywana jest do napędzania podajników.

Firma Kotły Płonka w swoich kotłach wykorzystuje silniki największego polskiego producenta silników elektrycznych – firmy BESEL.

Wyroby firmy BESEL S.A. znajdują wszechstronne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wszystkie jej wyroby są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i są oznaczane znakiem CE. Firma wprowadziła i utrzymuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001/2000.

Proponowane przez firmę Kotły Płonka silniki to silniki ogólnego przeznaczenia. Stworzone do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego. Charakteryzują się napięciem znamionowym o wartości 230 V oraz częstotliwością zasilania na poziomie 50 Hz. Doskonale radzą sobie w temperaturze otoczenia o wartości od -15°C do +40°C.

Zapraszamy do cennika silników elektrycznych