SterownikiSterownik kotła (regulator pracy kotła) jest układem mikroprocesorowym, który steruje nie tylko kotłem, ale również systemem centralnego ogrzewania  oraz ciepłej wody użytkowej.

Sterownik porównuje chwilową wartość zmierzoną temperatury wody wylotowej z wartością zadaną i podejmuje na tej podstawie stosowne działania, zapisane w algorytmie sterownika. We wszystkich znanych sterownikach działania te sprowadzają się do tego samego – do zwiększania lub zmniejszania chwilowej mocy kotła, aby zbilansować wytwarzanie ciepła przez kocioł ze stratami ciepła z ogrzewanych obiektów. Sposób działania także jest taki sam  – manipulacja strumieniami paliwa i powietrza (bo tylko tak można zmienić chwilową moc kotła).

Poszczególne modele sterowników różnią się zastosowanym algorytmem sterowania kotłem oraz dodatkowymi funkcjami, które poprawiają komfort użytkowania. Praktycznie każdy sterownik wyposażony jest w czujnik temperatury wody wylotowej oraz wyjście na sterowanie podajnikiem, pompą c.o. i wentylatorem (dmuchawą). Dodatkowo mogą być wyposażone w:

  • sterowanie pompą c.w.u. – Użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem sterownik dobiera sobie automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował pracą pomp, aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.
  • funkcję przeciw zamarzaniu – Poniżej 5°C sterownik włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych elementów instalacji C.O. (najbardziej narażonych).
  • funkcję automatycznego rozpalania – Sterownik kieruje pracą palnika, który automatycznie rozpala kocioł. Więcej na „Na czym polega proces automatycznego rozpalania?
  • pomiar temperatury spalin – Sterownik umożliwia odczyt temperatury spalin, co jest niezbędne przy pracy kotła z automatycznym rozpalania. Znajomość wartości temperatury spalin jest również bardzo pomocna przy kontroli oraz regulacji kotła.
  • sterowanie pogodowe – Zapewnia najwyższy komfort cieplny, gdyż temperatura czynnika grzewczego regulowana jest w funkcji temperatury zewnętrznej. Regulacja odbywa się poprzez siłownik zaworu mieszającego.
  • sterowanie czasowe – Zmiana parametrów pracy kotła w zależności od pory dnia, roku.
  • wyjście na sterownik pokojowy – Do sterownika można podłączyć zdalny panel sterujący lub termostat pokojowy. Podłączenie zdalnego panelu umożliwia pracę sterownika w dwóch trybach: pokojowy i kotła. Podłączenie standardowego termostatu pokojowego umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zdalnemu sterowaniu możemy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu co daje oszczędności opału nawet do 30%.

Firma Kotły Płonka w swoich kotłach wykorzystuje sterowniki najlepszych polskich producentów – firmy Elektro-MIZ oraz TECH. Firma oferuje również sprzedaż samych sterowników (także innych producentów).

Zapraszamy do cennika sterowników