DmuchawaPrzy efektywnym procesie spalania w kotle centralnego ogrzewania istotnym czynnikiem jest mieszanka paliwowo-powietrzna.

Rodzaj zastosowanego  wentylatora (dmuchawy) ma wpływ na przepływ powietrza i gazów przez złoże rożnych granulacji paliw. Powietrze dopływa do przestrzeni pomiędzy uziarnieniem węgla i dostarcza niezbędny tlen do reakcji spalania.

Kotły nowej generacji spalają paliwo różnej granulacji. Powietrze dostarczane do paleniska musi być dostarczone w odpowiedniej dawce. Zbyt mała ilość powoduje niedopalenie paliwa, za duża spowoduje usunięcie ciepła przez komin. Ważnym czynnikiem jest prawidłowo dobrany wentylator. Nowoczesne sterowanie ułatwia kontrolę nad procesem spalania.

Wentylator czy dmuchawa?

W wentylatorze czy dmuchawie ruch obrotowy silnika jest zamieniany na ruch postępowy powietrza za pomocą śmigła. Podstawowa różnica pomiędzy wentylatorem a dmuchawą polega na sposobie przepływu powietrza i charakterystyce wywieranego ciśnienia.

Wentylator przemieszcza powietrze w kierunku, który jest prostopadły do płaszczyzny wirowania śmigła. Może przy tym powodować znaczny jego przepływ, ale słabo radzi sobie przy dużej różnicy ciśnień, wydmuchując powietrze „przeciwko” wysokiemu ciśnieniu.

Dmuchawa przemieszcza powietrze w kierunku, który jest równoległy do płaszczyzny wirowania, przy czym w porównaniu z wentylatorem wywołuje ona mniejszy przepływ. Jej zaleta jest taka, że różnica ciśnień może być duża, tzn. dmuchawa, inaczej niż wentylator, może pracować „przeciwko” dużemu ciśnieniu zewnętrznemu.


Firma Kotły Płonka w swoich kotłach wykorzystuje dmuchawy polskiego producenta – firmy EWMAR-NESS. Firma oferuje również sprzedaż wentylatorów i dmuchaw (także innych producentów).

Zapraszamy do cennika wentylatorów i dmuchaw