Drewno zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Do XIX wieku było najpopularniejszym paliwem na świecie; wyparte zostało podczas rewolucji przemysłowej przez węgiel kamienny, o większej wartości opałowej. Ten surowiec drzewny może być pozyskiwany z lasów, jako drewno grube, a także drobne odpady drzewne o ograniczonych możliwościach wykorzystania w przemyśle, a także drewno opałowe pozyskiwane na plantacjach drzew szybko-rosnących (tzw. plantacje energetyczne). Innym źródłem drewna opałowego mogą być zakłady przemysłu drzewnego (odpady w postaci opołów, trocin, zrębków, wiórów, odprysków, kory) oraz odpady komunalne (zużyte przedmioty drewniane). Drewno opałowe jest także wykorzystywane w formie przerobionej, w postaci  pelletów. Około 50% światowych zasobów drewna przetwarzanych jest na opał. Wskaźnik ten jest mniejszy w krajach rozwiniętych, większy w krajach rozwijających się, gdzie drewno wciąż jest najpopularniejszym paliwem.

Drewno można zakupić bezpośrednio w Nadleśnictwie lub u prywatnego właściciela lasu. Wielu producentów za niewielką opłatą dostarcza drewno opałowe bezpośrednio do odbiorcy. 8 % całości pozyskiwanego materiału stanowi drewno, które nie jest poddawane obróbce przez producenta, gdyż koszty przetwarzania przekraczają zyski ze sprzedaży takiego materiału. Takie drewno pozostaje w lesie i często jest sprzedawane osobom prywatnym jako drewno odpadowe.


Gałęziówka

Gałęziówka

Leśniczy przydziela klientowi oznaczoną parcelę, na terenie której klient może we własnym zakresie poddać obróbce kupowane drewno. Taka forma sprzedaży jest najkorzystniejszą cenowo formą pozyskania drewna opałowego.

Stos drewna

Drewno układane w stosy

Kłody lub grube gałęzie o długości ok. 1 m są układane w stosy. Jednostką sprzedaży jest w tym przypadku metr przestrzenny, tzn. stos drewna od długości 1m, szerokości 1 m i wysokości 1 m z wolnymi przestrzeniami wewnętrznymi. 1 metr sześcienny odpowiada 0.7 m³ czystej masy drewna. Takie drewno jest oczywiście droższe niż drewno odpadowe nieobrobione.

Drewno długie

Drewno długie

Dłuższe kłody są zazwyczaj składowane w pobliżu dobrze przejezdnych dróg. Ilość drewna jest ustalana przez nadleśnictwo w oparciu o średnicę i długość kłód. Jednostką handlową jest w tym przypadku metr sześcienny, czyli 1 m³ czystej masy drewna bez wolnych przestrzeni. Takie drewno jest tańsze niż drewno stosowe, ponieważ sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z przecieraniem i stosowaniem.

Drewno łupane

Drewno łupane

Drewno opałowe jest sprzedawane również w jako drewno łupane, gotowe do wykorzystania. Oprócz metra przestrzennego używa się w tym przypadku również jednostki jaką jest metr bieżący. Drewno łupane może być dostarczane do klienta w drewnianym lub siatkowym boksie o pojemności 1 m³. Stosowanie redukuje wymiar przestrzenny drewna do ok. 0,4 m³ masy drewna.