Firma Kotły Płonka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta Firmy Kotły Płonka i użytkownika serwisów oraz czasopism/magazynów (w postaci newsletter-a) należących do Kotły płonka obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma kotły Płonka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism/magazynów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism/magazynów (w postaci newsletter-a) należących do Firmy Kotły Płonka oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Kotły Płonka.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Firmy Kotły Płonka możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, newsletter-a lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism/magzynów (w postaci newsletter-a) należących do Firmy Kotły Płonka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pola te jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Firmę Kotły Płonka wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma Kotły Płonka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Firma Kotły Płonka rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism/magazynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Firmy Kotły Płonka.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Firmy Kotły Płonka.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Firmy Kotły Płonka mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy Polityki Prywatnośći

Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach/magazynach należących do Firmy Kotły Płonka.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt