Co to jest system PID?


Kotły firmy Kotły Płonka, które zostały wyposażone w sterownik z algorytmem PID pracują bez przestojów, za to z mocą, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Dzięki temu nie ma gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania, a temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna.

Sterownik na podstawie pomiaru temperatury wody mierzonej na wylocie z kotła automatycznie dobiera moc nadmuchu powietrza oraz dawek paliwa, użytkownik nastawia tylko temperaturę wody kotła. Dokładny dobór stosunku paliwo/powietrze daje wysoką efektywność procesu spalania.

Wykres obrazujący pracę kotła ze sterownikiem standardowym.

Wykres obrazujący pracę kotła ze sterownikiem PID

Dowiedz się również jakie są zalety i korzyści stosowania sterowania PID