Czy należy się przejmować, gdy występuje roszenie kotła?


Roszenie kotła jest zjawiskiem naturalnym:

  • przy pierwszym rozruchu kotła,
  • przy wymianie wody,
  • oraz przy znacznym wychłodzeniu wody w centralnym ogrzewaniu.

Roszenie kotła często obserwuje się również w okresie letnim, gdy kocioł jest nieużywany.