Dlaczego sterownik nieprawidłowo wskazuje temperaturę w kotle?


Możliwe źródła problemu:

  • źle włożony czujnik temperatury do kotła,
  • brak zamocowania czujnika temperatury do kotła,
  • uszkodzony czujnik temperatury.