Dlaczego sterownik wskazuje wyższą temperaturę od tej, którą zadaliśmy ?


Sytuacja taka może mieć miejsce w okresie letnim i przejściowym, kiedy odbiór ciepła zależy przede wszystkim od poboru wody użytkowej. Gdy używa się bardzo dobrego opału, temperatura kotła może być wyższa nawet o 20°C od tej, jaką się wybrało.