Na czym polega nowy tryb automatyczny w sterownikach SCORPION PID?


Sterownik, na podstawie czujnika temperatury (zamontowanego w mieszkaniu) sprawdza, co 5 min, aktualną temperaturę. Jeżeli temperatura ma tendencję wzrostową, od zadanej temperatury, sterownik automatycznie skraca czas pracy pompy CO. Natomiast jeżeli jest tendencja spadkowa, od zadanej temperatury, sterownik wydłuża czas pracy pompy.

Sterownik w zakresie od 45 °C do 60 °C automatycznie reguluje temperaturą CO. Optymalną do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Na sterowniku kotła możemy ustawić temperaturę pokojową, dobową lub tygodniową, którą możemy, w profilu temperatury, modyfikować według własnych potrzeb, np.:

  • od godz. 6 do 8 rano, zbieramy się do pracy, ustawiamy 21 °C ,
  • od 8 do 17, nie ma nas w domu, ustawimy 19 °C,
  • od 17 do 23 znowu 21 stopni ,
  • a od 23 do 6 ustawiamy 19 stopni .

Ustawienia mogą być odrębnie ustawiane do instalacji CO oraz CWU. Program jest tak elastyczny ,że nie wymaga od klienta ingerencji w ustawieniach sterownika. Sam dawkuje ilość paliwa, częstotliwość podawania oraz ilość powietrza.

Dodatkowo, zaletą takiego programu, jest niski koszt materiału potrzebnego do zainstalowania kotła. Instalacja nie wymaga dodatkowych rozwiązań do sterowania kotła czyli np. zaworów mieszających, sterowników pokojowych itp. Oczywiście jeżeli klient posiada ogrzewanie podłogowe to taka instalacja musi być odpowiednio wykonana i zabezpieczona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.