Na czym polega proces automatycznego rozpalania?


System automatycznego rozpalania został zastrzeżony znakiem patentowym o nr patentu: P389183 [WIPO ST 10/C PL389183]

Proces automatycznego rozpalania w kotłach firmy Kotły Płonka jest możliwy dzięki sterownikowi nowej generacji Elsktro-Miz PUMA. Jego zadaniem jest kontrolowanie temperatury spalin, która powinna utrzymywać się na poziomie 60° C.

  1. Kiedy temperatura spadnie poniżej 60° C i nie wzrośnie w określonym czasie o 3° C, wtedy sterownik PUMA rozpoczyna proces automatycznego rozpalania, polegający na uruchomieniu podajnika, który w tym czasie oczyszcza palnik elektryczny (zabudowany w ruszcie) przed rozpaleniem z popiołu i dozuje na niego kilka dawek paliwa. Po tej czynności podajnik wycofuje się do poziomu czujnika w celu całkowitego odsłonięcia elektrycznego palnika.
  2. W tym czasie palnik nagrzewa się do temperatury ok. 1100° C, uruchamiając jednocześnie wentylator, który dostarcza powietrze poprzez specjalnie przygotowane otwory w palniku w celu doprowadzenia do zapłonu opału.
  3. Po wzroście temperatury o 5° C sterownik przechodzi w tryb automatyczny i od tego momentu kocioł będzie dochodził do zadanej temperatury c.o, wyłączając się i ponownie się włączając.

Przy pracy kotła w okresie letnim podczas dłuższego postoju, gdy piec całkowicie wystygnie, przy rozpalaniu wytwarza się większa ilość dymu. Aby nie dopuścić do cofania się dymu w stronę zasobnika, kocioł został wyposażony w wentylator odciągowy dymnicy, który ma za zadanie wymuszenie mechanicznego ciągu spalin do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury w kotle.