Gdy nie ma bojlera lub pompki do bojlera, należy wyłączyć funkcję „POMPA C.W.U.” oraz odłączyć czujnik bojlera.

Kotły firmy Kotły Płonka, które zostały wyposażone w sterownik z algorytmem PID pracują bez przestojów, za to z mocą, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Dzięki temu nie ma gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania, a temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna.

Sterownik na podstawie pomiaru temperatury wody mierzonej na wylocie z kotła automatycznie dobiera moc nadmuchu powietrza oraz dawek paliwa, użytkownik nastawia tylko temperaturę wody kotła. Dokładny dobór

Wykres obrazujący pracę kotła ze sterownikiem PID, stosunku paliwo/powietrze daje wysoką efektywność procesu spalania.

Wykres obrazujący pracę kotła ze sterownikiem standardowym.

Roszenie kotła jest zjawiskiem naturalnym:

 • przy pierwszym rozruchu kotła,
 • przy wymianie wody,
 • oraz przy znacznym wychłodzeniu wody w centralnym ogrzewaniu.

Roszenie kotła często obserwuje się również w okresie letnim, gdy kocioł jest nieużywany.

Możliwe przyczyny:

 • słabo kaloryczny opał,
 • za mały kocioł,
 • zbyt małe podawanie opału (należy wyregulować kocioł według instrukcji),
 • niedrożny ruszt,
 • zanieczyszczony kocioł,
 • brak nawiewu w kotłowni.

Możliwe przyczyny:

 • zablokowany podajnik, blokada zsypu opału na palenisko,
 • mokry opał, który stanowi przeszkodę w zasobniku,
 • uszkodzenie cewki rozruchowej przy silniku (silnik buczy i ma problem z prawidłowym działaniem)
 • zabrudzona szuflada kotła.

Możliwe przyczyny:

 • nieprawidłowe ustawienie sterownika,
 • bardzo słabej jakości opał,
 • zbyt mała ilość podawanego opału,
 • niedrożny ruszt

Możliwe przyczyny:

 • niskiej jakości opał,
 • zbyt wysoka temperatura utrzymana w domu i na kotle,
 • niewystarczająca izolacja domu i wynikające z tego faktu straty ciepła (nieszczelne drzwi, okna, niedocieplony budynek),
 • pierwsze uruchomienie kotła (nowy budynek).

Możliwe przyczyny:

 • wentylator jest niewyczyszczony (producent zaleca czyszczenie wentylatora trzy-cztery razy w roku)
 • uszkodzona cewka rozruchowa w wentylatorze,
 • rozłączone wtyczki wentylatora.

Możliwe źródła problemu:

 • źle włożony czujnik temperatury do kotła,
 • brak zamocowania czujnika temperatury do kotła,
 • uszkodzony czujnik temperatury.

Sytuacja taka może mieć miejsce w okresie letnim i przejściowym, kiedy odbiór ciepła zależy przede wszystkim od poboru wody użytkowej. Gdy używa się bardzo dobrego opału, temperatura kotła może być wyższa nawet o 20°C od tej, jaką się wybrało.

Zjawisko to jest całkowicie normalne. Nie należy się nim przejmować. Przyczyna leży w różnym rozmieszczeniu czujników temperatury.

Możliwe przyczyny:

 • niewyczyszczony: komin, łącze kominowe, przepony kotła, nadmuch,
 • niedomknięte drzwiczki popielnika,
 • nieprawidłowo uregulowany nadmuch,
 • nieszczelny komin,
 • zbyt małe podawanie opału (opał pali się zbyt blisko szuflady)
 • podpięcie dwóch kotłów do jednego przewodu kominowego,
 • brak nawiewu w kotłowni,
 • niska jakość paliwa,
 • zbyt mały przekrój komina,
 • niedostateczna wysokość komina.
 • Orientacyjna cena ciepła uzyskanego w wyniku spalania węgla kamiennego dobrej jakości w nowoczesnym piecu węglowym to około 0,02 zł/MJ, czyli 0,08 zł/kWh (przy założeniu, że sprawność kotła wynosi 80%, wartość opałowa paliwa 29 MJ/kg, a jego cena 610 zł/t).
 • Jeśli węgiel będzie gorszej jakości i będzie spalany w nienowoczesnym kotle, to koszt wytworzonego ciepła wyniesie około 0,03 zł/MJ, czyli 0,11 zł/kWh (przy założeniu, że sprawność kotła wynosi 60%, wartość opałowa paliwa 25 MJ/kg, a jego cena 590 zł/t).
 • Ogrzewanie węglem typu ekogroszek kupowanym w workach po 25 kg kosztuje około 0,04 zł/MJ, czyli 0,13 zł/kWh (przy założeniu, że sprawność kotła wynosi 70%, wartość opałowa paliwa 28 MJ/kg, a jego cena 800 zł/t).

Nawet najlepiej wykonany kocioł nie będzie odpowiednio funkcjonował, jeżeli nie zostanie prawidłowo połączony z instalacją grzewczą.

W większości domach ogrzewanie centralne połączone jest z ogrzewaniem wody użytkowej. Gdy kocioł pracuje bez przerwy w okresie jesienno-wiosennym pojawia się problem: przy utrzymującej się temperaturze kotła około 50 stopni mamy ciepłą wodę i równocześnie zbyt wysoką temperaturę w domu. Obniżając temperaturę w kotle np. do 40 stopni zmniejszamy temperaturę w domu, ale automatycznie mamy także zimną wodę użytkową.

Bez zamontowania właściwego sterowania istnieje problem w dobrym funkcjonowaniu całej instalacji, tzn. zwiększona zostaje obsługa kotła i pojawia się kłopot ze zbilansowaniem temperatury C.O. i C.W.U.

W takim przypadku jednym z rozwiązań jest zamontowanie zaworu 4-drogowego. Spełnia on funkcję rozdzielenia dwóch instalacji (C.O. od C.W.U). Ustawiając na kotle temperaturę ok. 55 stopni, mamy odpowiednią temperaturę wody użytkowej, zaś na zaworze możemy ustawić dogodną temperaturę na instalację C.O. Sam zawór działa na zasadzie pobierania i mieszania określonej ilości wody z zasilania i powrotu. W odpowiednio ocieplonym budynku nie potrzeba wysokiej temperatury do ogrzewania, więc zawór spełnia jedynie funkcję obniżania temperatury w domu. Wówczas, przekręcając zawór np. w połowie, ustawiamy temperaturę instalacji równą 30 stopni (nie 55), tym samym nie przegrzewając domu. Takie rozwiązanie jest również korzystne z przyczyn ekonomicznych, tzn. ustalając mniejszą temperaturę ogrzewania, oszczędzamy ilość spalanego opału.

Korzyści wynikające z zamontowania zaworu 4- drogowego:

 • możliwość obniżenia temperatury C.O. nawet do około 20 stopni
 • oszczędność spalanego paliwa
 • zmniejszenie obsługi kotła do minimum
 • ustawienie odpowiedniej temperatury C.W.U.

Drugim słusznym rozwiązaniem rozdzielenia dwóch instalacji jest montaż sterownika pokojowego. Działa on inaczej niż zawór 4-drogowy. Sterownik pokojowy montujemy w domu, ustawiamy temperaturę jaką chcemy w pomieszczeniu i po osiągnięciu żądanej temperatury instalacja automatycznie wyłącza się.

Urządzenie ma funkcję ustawienia w ciągu pięciu dni roboczych czterech strefy czasowych, np. rano – 21 stopni, w dzień – 19 stopni, wieczorem – 22 stopnie, w nocy – 19 stopni (w zależności o modelu sterownika). Z kolei w dwa dni wolne od pracy jest możliwość ustalenia dwóch stref czasowych: dziennej i nocnej.

Sterownik takiego typu jest wyposażony także w inne funkcje, m.in.: ustawienie ręczne temperatury przeciwko zamrożeniu wody, gdy np. nie ma nas dłuższy czas w domu. To rozwiązanie jest idealne w domach jednorodzinnych o małej powierzchni grzewczej. Ogranicza ono również ilość spalanego paliwa, a także powoduje, że obsługa samego kotła jest prostsza, ponieważ wystarczy zasypać kocioł opałem i wyciągnąć popiół. Należy także pamiętać o okresowym czyszczeniu kotła według dostarczonej instrukcji obsługi.

 • obsługą kotła musi zajmować się osoba dorosła,
 • należy dbać o to, by w pobliżu kotła nie przebywały dzieci,
 • otoczenie kotła musi być pozbawione materiałów łatwopalnych,
 • kotłownia powinna być czysta i uporządkowana,
 • nie należy napełniać zimną wodą rozgrzanego kotła,
 • do rozpalania nie wolno używać środków łatwopalnych (nafty, benzyny, itd.),
 • wykonując jakiekolwiek prace przy kotle, należy założyć rękawiczki ochronne,
 • przed przystąpieniem do czyszczenia kotła, konieczne jest odłączenie go od sieci elektrycznej,
 • nawet najmniejsze usterki należy usuwać.
 • Niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, niska temperatura spalin.
 • Ułatwiona obsługa – sterownik automatycznie dostosowuje się do parametrów kotła
 • Dłuższa żywotność wymiennika ciepła,
 • Stabilna temperatura wody zasilającej instalację,
 • Zmiana opału o kaloryczności +-15% nie wymaga ingerencji w ustawienia sterownika, właściwej pracy z nowym opałem sterownik uczy się samodzielnie
 • Brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika.

Sterownik, na podstawie czujnika temperatury (zamontowanego w mieszkaniu) sprawdza, co 5 min, aktualną temperaturę. Jeżeli temperatura ma tendencję wzrostową, od zadanej temperatury, sterownik automatycznie skraca czas pracy pompy CO. Natomiast jeżeli jest tendencja spadkowa, od zadanej temperatury, sterownik wydłuża czas pracy pompy.

Sterownik w zakresie od 45 °C do 60 °C automatycznie reguluje temperaturą CO. Optymalną do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Na sterowniku kotła możemy ustawić temperaturę pokojową, dobową lub tygodniową, którą możemy, w profilu temperatury, modyfikować według własnych potrzeb, np.:

 • od godz. 6 do 8 rano, zbieramy się do pracy, ustawiamy 21 °C ,
 • od 8 do 17, nie ma nas w domu, ustawimy 19 °C,
 • od 17 do 23 znowu 21 stopni ,
 • a od 23 do 6 ustawiamy 19 stopni .

Ustawienia mogą być odrębnie ustawiane do instalacji CO oraz CWU. Program jest tak elastyczny ,że nie wymaga od klienta ingerencji w ustawieniach sterownika. Sam dawkuje ilość paliwa, częstotliwość podawania oraz ilość powietrza.

Dodatkowo, zaletą takiego programu, jest niski koszt materiału potrzebnego do zainstalowania kotła. Instalacja nie wymaga dodatkowych rozwiązań do sterowania kotła czyli np. zaworów mieszających, sterowników pokojowych itp. Oczywiście jeżeli klient posiada ogrzewanie podłogowe to taka instalacja musi być odpowiednio wykonana i zabezpieczona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

System automatycznego rozpalania został zastrzeżony znakiem patentowym o nr patentu: P389183 [WIPO ST 10/C PL389183]

Proces automatycznego rozpalania w kotłach firmy Kotły Płonka jest możliwy dzięki sterownikowi nowej generacji Elsktro-Miz PUMA. Jego zadaniem jest kontrolowanie temperatury spalin, która powinna utrzymywać się na poziomie 60° C.

 1. Kiedy temperatura spadnie poniżej 60° C i nie wzrośnie w określonym czasie o 3° C, wtedy sterownik PUMA rozpoczyna proces automatycznego rozpalania, polegający na uruchomieniu podajnika, który w tym czasie oczyszcza palnik elektryczny (zabudowany w ruszcie) przed rozpaleniem z popiołu i dozuje na niego kilka dawek paliwa. Po tej czynności podajnik wycofuje się do poziomu czujnika w celu całkowitego odsłonięcia elektrycznego palnika.
 2. W tym czasie palnik nagrzewa się do temperatury ok. 1100° C, uruchamiając jednocześnie wentylator, który dostarcza powietrze poprzez specjalnie przygotowane otwory w palniku w celu doprowadzenia do zapłonu opału.
 3. Po wzroście temperatury o 5° C sterownik przechodzi w tryb automatyczny i od tego momentu kocioł będzie dochodził do zadanej temperatury c.o, wyłączając się i ponownie się włączając.

Przy pracy kotła w okresie letnim podczas dłuższego postoju, gdy piec całkowicie wystygnie, przy rozpalaniu wytwarza się większa ilość dymu. Aby nie dopuścić do cofania się dymu w stronę zasobnika, kocioł został wyposażony w wentylator odciągowy dymnicy, który ma za zadanie wymuszenie mechanicznego ciągu spalin do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury w kotle.